Du är vad du kommer från.

Nathalieinlaggram”Det finns inga klasskillnader i Sverige, för det finns inga klasser”. Ungefär så uttryckte sig en elev från det privatägda internatet Lundsberg i samband med dess tillfälliga stängning i våras. Jag måste säga att jag tycker att det är sorgligt att Sveriges framtida elit uppenbarligen inte lär sig något omvärlden där de sitter gömda djupt inne i Värmlands skogar. För även om vi övergivit feodalsystem och adelsstyre så är du i det här landet fortfarande oerhört påverkad av vad du kommer från för bakgrund.

2005 lät Universitetskanslerämbetet (dåvarande Högskoleverket) låta sammanställa hur den sociala bakgrunden ser ut hos de studenter som då pluggade vid universitet och högskolor. Resultatet är rätt nedslående. Vid den tiden var det Högskolan i Gävle som hade högst andel studenter med arbetarbakgrund (det vill säga att ingen av studentens föräldrar har eftergymnasial utbildning) – där räknades hela (sic!) 35 % av studenterna till den gruppen. Sämst såg det ut vid den prestigefyllda Handelshögskolan i Stockholm där bara 6 % av arbetarklassens barn lyckades komma in. Och vid de större universiteten som Uppsala, Lund, KTH, KI och Chalmers varierade antalet studenter med arbetarbakgrund mellan 17 och 20 %.

Det här är deprimerande statistik. Att en så stor del av Sveriges framtid stängs ute från högre utbildning på grund av sin bakgrund är skandalöst. Men nu sitter ni där och tänker, studier i Sverige är väl gratis? Folk kan ju börja plugga om de vill oavsett vad de kommer från? Ja, och nej. I Sverige finns det visserligen ingen avgift för att få studera på universitet och högskolor men det är inte samma sak som att vem som helst kan börja studera. Även om det inte finns någon officiell kostnad så kostar det fortfarande pengar att ta del av högre utbildning.

Om du kommer från en familj med arbetarbakgrund så kanske det innebär att dina föräldrar jobbar heltid och tjänar alldeles tillräckligt för att få ekonomin att gå ihop men inte så pass mycket att det räcker till att stoppa undan en del på banken. De har kanske själva aldrig tagit ett enda högskolepoäng och därmed har du aldrig fått höra om hur härligt det kan vara att festa på nation i Uppsala eller plugga på ett prestigefyllt bibliotek i Lund. Om du kommer från sådana omständigheter så är det ganska otroligt att du själv kommer ta dig vidare till universitetet.

Detta beror inte på att dina föräldrar motarbetat dig, sagt att utbildning det är inget att ha eller propsat på att du ska ta över familjeföretaget. Nej, det beror på att det bara inte är en del av din världsbild. Varför ska du läsa vidare? Kommer du från en familj som i generationer läst på universitet så kommer du oundvikligen ha ett visst kulturellt kapital från början och redan på förhand ha insikt i hur den världen fungerar, redan vara en liten del av den. Har du inte det sammanhanget är det svårt att förstå hur man ens skulle kunna göra det. Om man heller inte kommer från någon slags ekonomisk trygghet är det inte troligt att man vågar ta lån på hundratusentalskronor för sin möjlighet att studera. Hur ska man betala tillbaka dem i en arbetsmarknad som inte alls garanterar studenter arbete direkt efter examen? Då är det mycket tryggare att istället skaffa sig ett jobb direkt efter gymnasiet och helt slippa studielån.

Så därför fortsätter universiteten i Sverige avspegla en utesluten arbetarklass. Så hur ska man lösa det? Jag tror på att ungdomar som inte hemifrån får information om möjligheterna för vidare studier måste få det från annat håll. Om universitet och högskolor börjar åka ut till arbetarklassområden och informera om vad det innebär att studera vidare så kanske fler tilltalas av det alternativet. Det räcker inte med högskolemässor för dit kommer ändå bara människor som redan är informerade. Och sedan skulle det ju heller kanske inte skada att minska klasskillnaderna, som vi får hoppas de allra flesta förstår existeterar, genom att ge alla bättre ekonomiska möjligheter att göra de val de vill i livet (kanske genom en medborgarlön?).

Slutligen vill jag bara säga att jag absolut inte tycker att alla människor ska behöva läsa vidare på universitet men jag vill tro på en framtid där alla som vill det kan det, oavsett social och ekonomisk bakgrund. Tänk på alla stora upptäcker vi kanske missar för att svaret finns i huvudet på personer som idag aldrig skulle komma på tanken att studera vidare? Än så länge är du vad du kommer ifrån men jag hoppas att männsikor snart bara är vad de själva vill vara.

SignNathalie

Annonser